Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

Alhoewel ik beschik over verschillende technieken om het hulpverleningsproces te ondersteunen is mijn manier van werken vooral gebaseerd op een aantal basisvoorwaarden die ik belangrijk vind in het leven waaronder: rechtvaardigheid, oprechtheid, vertrouwen, respect voor elkaars mening en leefwijze, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en zonder oordeel zijn.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat jij je veilig en vertrouwd voelt want pas dan is Foto praktijkruimteer écht contact mogelijk.

In een kosteloos, oriënterend gesprek bekijken we samen wat de hulpvraag is en of ik de juiste persoon ben om jou daarbij te helpen. Ik neem een aantal praktische zaken met je door, vertel over mijn manier van werken, neem alle tijd voor jouw vragen als die er zijn en als je daar al klaar voor bent plannen we een vervolgsessie in.

Dan begin ik, samen met jou, te onderzoeken wat er op dit moment in je leven speelt. Door mijn vraagstelling probeer ik tot de essentie te komen. Ik nodig je daarbij uit om naar jezelf te kijken. Dit kan soms confronterend zijn maar uiteindelijk zal het je helpen om tot een dieper inzicht te komen om van daaruit de draad van jouw eigen leven weer op te pakken.

Bij een verlieservaring of grote verandering in je leven is dat wat er ooit was of waarvan je hoopte dat het er zou zijn, niet meer. Dit erkennen, accepteren en integreren in je leven zijn belangrijke rouwtaken die doorlopen moeten worden en waarbij ik jou ondersteun en begeleid.

Het uiteindelijke doel is dat de regie van het leven weer in eigen hand wordt genomen. Alleen door aandacht te geven aan het verlies, er bij stil te staan, de emoties ruimte te geven (het rouwproces) kan het verlies een plek krijgen. Pas dan ervaren de meeste mensen het leven weer als draagbaar en is men in staat met zelfvertrouwen en vanuit kracht en vreugde het leven weer nieuwe invulling en zin te geven. Het ontdekken en vormgeven van jouw zin, wensen, kwaliteiten en behoeften neemt hierbij een centrale rol in en is een belangrijk aspect in mijn begeleiding.

“Moed is niet het ontbreken van angst maar de overwinning daarvan”

Afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag kan de duur van het hulpverleningstraject variëren. Gemiddeld zijn 6 tot 12 sessies nodig.

Terug