Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’

In onze individualistische en prestatiegerichte maatschappij zijn veel mensen het contact met zichzelf kwijt geraakt en daarmee vaak de kracht en het geloof in zichzelf als ook de vreugde en zin in het leven. Men ervaart het leven dan vaak als onbevredigend, leeg, zwaar en doelloos. Dit komt de mens maar ook de maatschappij niet ten goede.

De wereld is beter af met gelukkige en tevreden mensen. Het is mijn overtuiging dat het voor iedereen mogelijk is te werken aan een gelukkiger en tevreden leven.

Ik geloof dat ieder mens in essentie goed, mooi en sterk is en over veel meer talenten, vaardigheden en mogelijkheden beschikt dan waarvan zij zich bewust is. Mijn streven is mensen te motiveren zich te verbinden met hun potenties en innerlijke kracht zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit zal leiden tot meer vreugde en vervulling in het leven.

Verlieservaringen, hoe pijnlijk en ingrijpend ze ook zijn, bieden ons een kans om de weg naar binnen, naar onze eigen goddelijke kern, naar wie wij werkelijk zijn, en naar onze talenten en kwaliteiten weer (terug) te vinden.

Met mijn praktijk voor verliesverwerking wil ik in een vertrouwde en veilige omgeving kaders scheppen waarbinnen de rouwarbeid plaats kan vinden. Hiermee stel ik de cliënt in staat om bewust en actief afscheid te nemen van het verlies waardoor er ruimte ontstaat om voorbij het verdriet naar nieuw toekomstperspectief te kijken. De verlieservaring dient uiteindelijk als bron van inspiratie en kracht waarmee het leven opnieuw richting, zin en inhoud krijgt.

Ik zie het als mijn missie in dit leven om de ander bij dit proces te mogen begeleiden.

Terug