Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

Verlies en rouw

  • Wordt het je allemaal te veel en zoek je naar een manier om je verlies te verwerken en het een plek te geven?
  • Vindt de omgeving dat het verdriet en de pijn n.a.v. je verlies nu maar eens over moeten zijn?
  • Wil je wel rouwen maar zijn de emoties en gevoelens zo overweldigend dat je niet weet hoe je er mee om moet gaan?
  • Mis je een veilige, rustige ruimte waarin iemand alle tijd voor je neemt en zonder oordeel naar je luistert?
  • Heb je ondersteuning nodig bij het weer oppakken van de draad van het leven?
  • Spelen er praktische problemen waarbij je hulp nodig hebt?

Verlies

Veelal wordt er bij Verliesverwerking gedacht aan het overlijden van een dierbaar persoon. Een verlieservaring strekt zich echter vaak veel verder uit dan dit gebied. Denk o.a. maar aan verlies van werk, gezondheid, partner door scheiding of het verlies van een huisdier. Maar ook bijvoorbeeld aan een miskraam en het onzichtbare, vaak niet erkende verlies van ongewenst kinderloze mensen. Ook verkeersslachtoffers, mensen die treuren om het verlies van een verwachting of levensperspectief en mensen die door opgelopen trauma’s in hun kinderjaren geen ‘echte’ jeugd hebben gehad, hebben te kampen met het verwerken van verlies.

Een betekenisvol verlies kan zo groot voelen dat er lichamelijk, emotioneel en gedragsmatig veranderingen kunnen plaatsvinden. Het verwerken van een verlies doet pijn en is vermoeiend. Door aandacht te geven aan datgene wat pijn doet en verdriet brengt en door contact te maken met je innerlijke kracht en wijsheid werk je aan je eigen rouwproces en kan er ruimte ontstaan voor nieuwe verlangens.

Wat is rouwen eigenlijk?

Rouwen is het besef krijgen dat je leven door het verlies ingrijpend veranderd is en nooit meer zal zijn zoals het was. Rouw kan het beste omschrijven worden als reacties die volgen op een verlies of ingrijpende verandering in het leven. Pas als het verlies aanvaard is - d.w.z. jij de werkelijkheid onder ogen durft te zien en erkent – kan aan rouw begonnen worden. Rouwen is een proces van hard werken en kost tijd.

Tijdens het rouwproces sta je voor de moeilijke taak om het verlies te verwerken. Dit gaat gepaard met veel reacties en emoties waaronder verdriet, pijn, teleurstelling, wanhoop en angst. Rouw is echter meer dan het doorvoelen van deze emoties. Het is jezelf aanpassen aan een leven waarin het nooit meer is zoals het was of zoals je hoopte dat het zou zijn. Rouwen is ook een proces van herinneren door even stil te staan. Zo kan dat wat niet meer is een plekje krijgen. Daarnaast is rouwen een proces van weer dingen doen, nadenken over de toekomst en opnieuw durven en kunnen genieten van de (kleine) dingen in het leven. Rouwen is een brug die genomen moet worden om het leven weer op te kunnen pakken.

‘Wat men het meeste vreest is het onbekende, maar waarom het onbekende vrezen?’

Wat kan ik voor jou betekenen?

Ik help je te werken aan de rouwtaken die vervuld moeten worden om tot de verwerking van het verlies te kunnen komen.

  1. Het aanvaarden van het verlies m.a.w. de werkelijkheid onder ogen zien.
  2. Het doorleven van de emoties als pijn en verdriet.
  3. Jezelf aanpassen aan de nieuwe realiteit.
  4. Het verlies een plek geven. Opnieuw zin vinden in het leven.

Na een aantal sessies kun je op eigen kracht het leven weer vorm geven. Je hebt nieuwe richting gevonden en hebt weer zin om dingen te ondernemen. Het verlies is draagbaar en heeft een plekje gekregen. Op verschillende momenten in je leven wordt het verdriet weer aangeraakt door vragen van anderen, maatschappelijke verwachtingen en vanzelfsprekendheden maar het overweldigt je niet meer. Je kan er nu op zodanige manier mee om gaan dat het je leven niet meer bepaalt. Uiteindelijk zul je ervaren dat het verlies nieuwe inzichten heeft opgeleverd en een inspiratie en krachtbron is geweest voor een nieuw en vervullend leven.