Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

Onvervulde kinderwens

Het rouwverwerkingsproces bij een onvervulde kinderwens beslaat vaak een langere periode (meerdere jaren) en vindt gefaseerd plaats. Ongewenst kinderloos blijf je het hele leven lang en ook na het rouwproces zul je in verschillende levensfasen verschillende gevoelens van gemis en leegte ervaren. Toch is het mogelijk om te rouwen op een manier die het leven verdiept en die van jou ondanks het geleden verlies een completer mens maakt.

Wat kan ik voor jou betekenen?

In het werken met kinderloze mensen gaat het verwerkingsproces samen met het bewustwordingsproces. Ik behandel samen met jou de volgende thema’s:

  • Het onderzoeken van de betekenis van het verdriet : welke plaats neemt het verdriet in, wanneer wordt het aangeraakt, wat gebeurt er dan en hoe ga je daar mee om?
  • Het verlangen onder de kinderwens: wat had je zo graag willen realiseren, wat had je neer willen zetten? Kortom de essentie van het verlangen opsporen.
  • Hoe ga je om met de omgeving? Zwangere vrouwen, baby’s, kinderen, ouders?
  • Afscheid middels een ritueel.
  • Ruimte maken voor transformatie: welke elementen van je verlangen kun je evengoed realiseren en wat zijn de mogelijkheden. Hier naar te zoeken kan je verbinden met het levenslot waarin je jouw bestemming kan vinden, voorbij je verdriet. Wat is de essentie van het verlangen en hoe kun je jouw leven hiermee opnieuw zin geven zodat het een plek krijgt.

Het verwerken van het verlies is een actieve daad die jij alleen zelf kan verrichten. Het helpt om tijdens dit proces het kinderloos zijn - dat wat zo ongewenst en onverwachts het leven binnendringt – recht in de ogen te kijken. Dit vraagt moed. Als kind hebben wij ons omringd met beschermingsmechanismen Beeldje van koppel zonder kinderen(zie ook: Innerlijk kind werk). Deze mechanismen proberen ons te behoeden voor pijn en ongemak en te voorkomen dat we contact maken met alles wat ons zo diep kan raken. Maar als je dit contact aan durft te gaan kom je bij je diepste kern uit, bij diegene die je echt bent. Dat proces is helend en bevrijdend. Als je dit proces aan durft te gaan betekent het dat je dingen kunt laten zijn zoals ze zijn; als je boos bent ben je boos, als je verdrietig bent ben je verdrietig en als je vreugde voelt voel je vreugde. Dan heb je het verdriet geheeld en geïntegreerd in je leven.

Het rouwproces kan worden afgerond als jij je identiteit niet meer ontleent aan het moederschap maar de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Er zijn nog wel gevoelens omtrent het kinderloos zijn maar je laat je leven er niet meer door bepalen. Alles wat je hebt meegemaakt zal jou op een bepaalde manier gevormd hebben of rijper hebben gemaakt en je helpen je nieuwe leven richting en vorm te geven. Dit is een grote stap uit de rouw naar vrijheid. Je zult een sterk gevoel van levenslust ervaren: nieuwe dingen willen ondernemen, ontdekkingen doen of oude, verwaarloosde aspecten die je altijd al had willen doen weer nieuw leven inblazen.

Terug