Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

Uit de inauguratierede van Nelson Mandela:

"Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen

We vragen onszelf af: wie ben ik om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten?
Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen"

Terug