Home

Counseling

Innerlijk kind werk

Verlies en rouw

Ongewenst kinderloos

Werkwijze

Wie ben ik

Praktische info

Overig

Counseling

Wat is counseling?

‘Je hébt problemen, maar je bént ze niet.’

Counseling is een vorm van individuele psychosociale hulpverlening welke wordt toegepast bij psychisch gezonde mensen. Bij counseling wordt er vanuit gegaan dat mensen tijdelijk in een situatie zitten waar ze even niet zo goed mee overweg kunnen. Normaal lukt je dat prima maar nu even niet. Je hebt dan wat hulp nodig om alles op een rijtje te zetten. Als counselor begeleid en ondersteun ik daarbij. Het uiteindelijk doel is dat je zélf weer in staat ben de rode draad in jouw leven op te pakken.

De hulp van een counselor wordt vaak ingeroepen bij: overspannenheid, een burnout, emotionele problemen, chronische vermoeidheid, problemen op het werk, communicatieproblemen, conflicten, relatieproblemen, verlies en rouw, klachten van depressieve aard, vage lichamelijke klachten, levens – en zingevingsvragen.

Er zijn twee groepen mensen die mijn hulp inroepen. De eerste groep mensen worstelt vaak met probleemsituaties zoals geplaagd worden door onredelijke angsten, last hebben van stress als gevolg van ziekte, slecht huwelijk, ontslag, het niet beschikken over de vaardigheden die de maatschappij eist, lijden onder een verlies, worstelen met een midlife crisis, zich eenzaam voelen of slachtoffer zijn van een mishandeling.

Deze situaties kunnen, doordat ze geheel onbekend of wellicht overweldigend en ingewikkeld zijn, emotionele verwarring scheppen. Het kan ook zijn dat je maar niet Foto praktijkkamerhelder krijgt wat de oorzaak is van het probleem of de oorzaak is wel bekend maar je weet niet hoe het verder aan te pakken.

De tweede groep mensen voelt zich vaak onvoldaan en wil graag meer uit het leven halen dan ze nu doet. Vaak zitten ze vast in een baan of huwelijk, voelen zich gefrustreerd omdat ze geen doel hebben in het leven, voelen zich schuldig omdat ze niet kunnen voldoen aan hun eigen verwachtingen en idealen, willen iets constructiefs doen met hun leven of zijn teleurgesteld in de relaties met anderen.

Samen kijken we naar jouw ongebruikte talenten, gemiste kansen en onbenutte mogelijkheden.

Wat is coaching?

‘Het is goed een doel te hebben om naar toe te reizen maar het is de reis zelf die er uiteindelijk toe doet.’

Coaching is een traject waarin resultaat– en oplossingsgericht wordt gewerkt. Dat wat jij wilt bereiken, het doel, staat centraal en is leidend. We beginnen, zoals de schrijver Stephen Covey (zie Media) zegt, ‘met het einde voor ogen’. Samen kijken wij vooruit de toekomst in naar de gewenste oplossing of het gewenste doel. Als coach onderzoek ik samen met jou wat de beste en meest effectieve weg is naar het doel en wat er voor nodig is om het doel te bereiken. De resultaten van dit onderzoek vormen het stappenplan. Indien nodig help ik jou bij het zetten van de eerste stappen.

Coaching is praktisch en concreet. Talenten, vaardigheden, ongebruikte mogelijkheden worden onderzocht en indien nodig (verder) ontwikkeld. Als coach motiveer, adviseer en stuur ik bij indien nodig.

Counseling en coaching bij verliesverwerking

‘Het is niet de tijd zelf die wonden geneest, maar wat je dóet met de tijd.’

Verlies en ingrijpende veranderingen treden heel vaak onverwachts op in het leven zoals het overlijden van een dierbare, ontslag, reorganisatie, verkeersongeval, miskraam, overspel. De emoties en gevoelens die dan vaak los komen worden door veel mensen als nieuw en heftig ervaren. Men wordt er als het ware door overvallen. Als psychosociaal hulpverlener sta ik je bij als je worstelt met probleemsituaties die ingewikkeld, emotioneel verwarrend en vaak overweldigend zijn. Ik sta samen met jou stil bij de emoties die het verlies teweegbrengt, help bij de verwerking van de emoties en bij het aanvaarden van dat wat verloren is gegaan.

Als jij weer in staat bent voorbij het verlies te kijken zal ik meer coachend aanwezig zijn. Het stellen van nieuwe (levens)doelen, het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen en het weer vertrouwen op eigen kracht en kunde zullen centraal staan en gestalte krijgen in een stappenplan